De volgende zonen van Jakob bij Lea zijn Simeon en Levi.

Elk om beurt komen de zonen van Israël aan bod. De poëtische beschouwingen van de pientere aartsvader Israël gaan nu over de volgende zonen van Lea. Hun karakter en hun levenswijze wordt door aartsvader Israël geschetst zodat ook hun eigenschappen duidelijk naar voor komen. Deze eigenschappen lijken erfelijk en daardoor bepalen ze karaktertrekken van de stam. Genesis 49,5: 5 Simeon en Levi zijn broers van elkaar, hun messen zijn gereedschap van geweld! Israël zegt dat Simeon en Lev broers van elkaar zijn. Deze uitdrukking gaat verder dan hun verwantschap als volle broers, zonen van Lea en Jakob. Ze zijn beiden precies in aanleg gepassioneerd en wraakzuchtig, fel en eigenzinnig. Door hun gespierd optreden dat gepaard gaat met geweld houden ze ook hun andere broers in hun macht. Omdat de andere zonen van Jakob zich ook beschermd weten door hun geduchte broers, kwam het voor hen beter uit om het eens te zijn met hen. Het kwam hen het best uit om de kant te kiezen van de sterkste.
We zouden kunnen zeggen dat Simeon en Levi ook wapenbroeders waren omdat ze samenspanden. Dat bevestigd Israël als hij zegt dat hun messen het gereedschap zijn van geweld. De vertaling van dit laatste zindeel is een van de vele mogelijke vertalingen van de originele Hebreeuwse tekst. Ook hier is de weergave van de waarschuwingen die Jakob meegeeft aan zijn volk in een speciale vorm geschreven. Er staan bijvoorbeeld geen werkwoorden in de Hebreeuwse tekst en de beelden die gebruikt worden zijn niet eenduidig te vertalen en te begrijpen. Dit heeft veel te maken met het uitzonderlijke woordgebruik en de afwezigheid van klinkers in de originele teksten. Zo zijn de bij elkaar geplaatste Hebreeuwse woorden “keli” en “chamas” twee zelfstandige naamwoorden die we samengevoegd kunnen vertalen als instrumenten van geweld. Het woord “keli”, dat nergens anders voorkomt in de Schrift, kan afgeleid zijn van het werkwoord “kalah” en dat betekent iets voorbereiden. “Chamas” is geweld maar betekent ook vals, onrechtvaardig en onderdrukkend als we kijken naar het familiewoord “chamac”. Met deze mogelijke betekenissen kunnen we veel kanten uit en daarom vinden we naast het woord messen in onze vertaling ook zwaarden maar ook bewoning, keuze van actie, vernietiging en instrumenten. De geschiedenis leert ons echter dat de Hebreeuwen en de Kanaänieten de smeedkunst niet meester waren in die tijden. Maar niets sluit uit dat ze messen of zwaarden gekocht hebben aan de voorbijtrekkende handelskaravanen. Misschien is het de bedoeling van Jakob te zeggen dat Simeon en Levi instrumenten van wreedheid waren in hun neerzetting en dat ze daarin een verschillende aanleg hadden dan de andere broers. Anderen maken dan meer gewag van het gebruik van hun landbouwwerktuigen als wapens. Dit oneigenlijk gebruik lijkt ons te ver gezocht. We kunnen eerder denken op het wapentuig waarmee ze zich verdedigden tegen rovers of wilde dieren of waarmee gejaagd werd. Met de informatie die we hebben uit de vorige verhalen weten we dat Simeon en Levi de verantwoordelijken zijn voor de moord op de mannen van Sichem1. Dit is voldoende om hun daden te veroordelen.


1 Genesis 34,25-27.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s